Formularz zgłoszeniowy

  1. Informacje o kandydatce


  * Dane podmiotu zgłaszającego kandydatkę

  *Prosimy o uzupełnienie, jeśli kandydatka została zgłoszona do konkursu przez osobę trzecią.

  2. Kategoria konkursu, w której zostaje zgłaszana kandydatka

  Nominowane odgrywają kluczową rolę w rozwoju firm i marek. Są aktywnymi liderkami z wyczuciem rynkowym i wytrwałością. Ich przedsięwzięcia są innowacyjne, przynoszą konkretne korzyści społeczeństwu lub mają długotrwały charakter.

  Nominowane prowadzą lub uczestniczą w innowacyjnychprojektach edukacyjnych dla młodzieży do 21 lat lub projektach edukacyjnych skierowanych do nauczycieli lub osób pracujących z młodzieżą do 21 lat. Ich działania przynoszą pozytywne zmiany społeczności oraz mają długoterminowe efekty.

  Nominowane realizują projekty mające istotny wpływ na społeczność, angażują się osobiście i wkładają w nie znaczny wysiłek. Ich działania lub projekty przynoszą długotrwałe efekty, pozostawiając trwały ślad w rozwoju społeczności na różnych szczeblach.

  3. UZASADNIENIE ZGŁOSZENIA

  Dlaczego kandydatka powinna wygrać konkurs? Opisz w jaki sposób działania kandydatki związane są z Wielkopolską, jakie cech wyróżniają kandydatkę oraz podaj krótki opis ogółu jej dotychczasowych osiągnięć. *

  4. NAJWAŻNIEJSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA/INICJATYWY, NA PODSTAWIE KTÓRYCH ZOSTAŁA ZGŁOSZONA KANDYDATKA

  Opisz jedną (lub kilka) z inicjatyw kandydatki, która zasługuje na szczególną uwagę (opis działania, efekty zrealizowanego przedsięwzięcia, zasięg, grupa docelowa) *


  Zachęcamy do udostępnienia linków do stron internetowych, artykułów lub innych materiałów, które prezentują dokonania i osiągnięcia kandydatki.

  [recaptcha]